Fundusze cyklu życia
- określ jak długo chcesz inwestować oszczędności

Inwestowanie w IKE czy warto -5 korzyści oszczędzania na emeryturę w IKE

Fundusze cyklu życia to gotowe rozwiązania dla osób, które chcą inwestować w określonym czasie, do wyznaczonego terminu. Gdy wyznaczony rok jest odległy – większa część Twoich oszczędności inwestowana jest w fundusze akcyjne. Czym bliżej do wyznaczonej daty – tym przewaga funduszy obligacji rośnie.

W tych rozwiązaniach ryzyko maleje wraz z czasem trwania inwestycji. Na początku jest ono wysokie, a zmienność duża, ponieważ większy udział stanowią fundusze akcji. Im bliżej wyznaczonej daty zakończenia inwestycji – tym zwiększa się bezpieczeństwo i zmniejsza zmienność, ponieważ rośnie udział funduszy obligacji.

Fundusze te cieszą się popularnością, ponieważ pozwalają jasno określić, na jak długo inwestowane będę pieniądze. Jest to rozwiązanie, dla każdego, kto na początku zaakceptuje ryzyko, w zamian za większy potencjał zysku oraz jest zmotywowany do inwestowania aż do wyznaczonego terminu. Jednocześnie zdaje sobie sprawę, że w późniejszych latach, oszczędności będą pracowały bezpiecznie, ale z mniejszym zyskiem.

Potencjał zysku
30%
Zmienność
30%
Twoje zaangażowanie w inwestycję
30%

Lista funduszy cyklu życia NN Investment Partners TFI

Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie łącznie do 100% Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą (Fundusze Źródłowe). Kliknij i dowiedz się więcej o tym funduszu.

Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusze inwestycyjne denominowane w polskim złotym. W początkowym okresie Fundusz inwestuje do 40% swoich aktywów w fundusze akcyjne, a pozostałą część aktywów w fundusze dłużne. Wraz ze zbliżaniem się do daty docelowej Funduszu (2025 rok) udział funduszy dłużnych w portfelu będzie stopniowo rosnąć do osiągnięcia poziomu maksymalnie 91% aktywów. Kliknij i dowiedz się więcej o tym funduszu.

Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusze inwestycyjne denominowane w polskim złotym. W początkowym okresie Fundusz inwestuje do 47% swoich aktywów w fundusze akcyjne, a pozostałą część aktywów w fundusze dłużne. Wraz ze zbliżaniem się do daty docelowej Funduszu (2030 rok) udział funduszy dłużnych w portfelu będzie stopniowo rosnąć do osiągnięcia poziomu maksymalnie 91% aktywów. Kliknij i dowiedz się więcej o tym funduszu.

Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie łączniedo 100% Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą (Fundusze Źródłowe). W początkowym okresie funkcjonowania Subfunduszu do 54% Aktywów Subfunduszu będzie inwestowane w fundusze o charakterze akcyjnym, pozostała zaś część Aktywów Subfunduszu inwestowana będzie w fundusze o charakterze dłużnym. W miarę upływu okresu funkcjonowania Subfunduszu do 91% Aktywów Subfunduszu będzie inwestowane w fundusze o charakterze dłużnym. Po osiągnięciu Daty Docelowej alokacja Aktywów Subfunduszu będzie stała. Kliknij i dowiedz się więcej o tym funduszu.

Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie łącznie do 100% Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą (Fundusze Źródłowe). W początkowym okresie funkcjonowania Subfunduszu do 59% Aktywów Subfunduszu będzie inwestowane w fundusze o charakterze akcyjnym, pozostała zaś część Aktywów Subfunduszu inwestowana będzie w fundusze o charakterze dłużnym. W miarę upływu okresu funkcjonowania Subfunduszu do 91% Aktywów Subfunduszu będzie inwestowane w fundusze o charakterze dłużnym. Po osiągnięciu Daty Docelowej alokacja Aktywów Subfunduszu będzie stała. Kliknij i dowiedz się więcej o tym funduszu.

Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie łącznie do 100% Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą (Fundusze Źródłowe). W początkowym okresie funkcjonowania Subfunduszu do 65% Aktywów Subfunduszu będzie inwestowane w fundusze o charakterze akcyjnym, pozostała zaś część Aktywów Subfunduszu inwestowana będzie w fundusze o charakterze dłużnym. W miarę upływu okresu funkcjonowania Subfunduszu do 91% Aktywów Subfunduszu będzie inwestowane w fundusze o charakterze dłużnym. Po osiągnięciu Daty Docelowej alokacja Aktywów Subfunduszu będzie stała. Kliknij i dowiedz się więcej o tym funduszu.